Jdi na obsah Jdi na menu
 


V současnosti jsem po 47 letech výzkumné činnosti ve  VÚŽV Uhříněves s velkým potěšením  vykonávám činnost  chovatelského konzultanta - specialisty na technologii ustájení, resp. chovu. Jsem praktik s výzkumnickou minulostí, která mne dosti významně  poznamenala smyslem pro logické myšlení a kreativitu.  Jsou mně velice dobře známé  pojmy: welfare, chovný komfort, provozní slepota, odhalování reserv v chovech skotu, zásady správné chovatelské praxe apod.  Nabízím a právě nyní často vykonávám přednáškovou a poradenskou činnost, posuzují projektové návrhy, konzultuji problematiku chovu skotu, a to zvláště v problematice tvorby optimálního chovného prostředí, úspor produkčních nákladů, eliminaci ztrát atd. Snažím se vyhovět redakcím odborných periodik a proto často publikuji v seriózních titulech, jako je Náš Chov, Farmář,Agromagazin ap. Osm článků, které vyšly v loňském roce v Zemědělském týdeníku bylo publikováno bez mého vědomí, tj. s hrubým porušením autorských práv a novinářské etiky. Proto zdůrazňuji obecnou vlastnost: serióznost.To představiteli tohoto periodika bohužel chybí.

Oblasti mého profesního zájmu jsou následující:
  • optimalizace chovného prostředí,
  • inovace stájí (posouzení projektů a komplexní poradenství při přípravě rekonstrukcí, a stavebních úprav). Dovedu poradit a říci své názory při výstavbě nových produkčních a reprodukčních stájí pro skot (s ohledem na poslední poznatky z vědy i praxe),
  • problematika ustájení telat, jalovic, prvotelek, dojnic, býků i vykrmovaného skotu,
  • aplikace vhodných technologických prvků a zařízení (snážím se odlišít  „módní" a moderní),
  • komfortní parametry ustájení skotu,
  • problematika napájení, eliminace tepelného stresu, efektů osvětlení stájí, přihrnování krmiva, apod.,
  • komplexní problematika správného managementu v chovu dojeného skotu (dojení – klasické vers. robotizované, techniky dojení a jejich efekty, řízení porodů, postupů při  odchovu telat a jalovic, chovu prvotelek a dojnic apod.),
  • eliminace ekonomických ztrát – vytváření konceptu kontrolních dnů na farmách, kterých se osobně velmi rád zúčastňuji a které mají za cíl odhalit reservy ve zdraví, produkci a reprodukci skotu, faremním managementu apod.
  • zásady správné chovatelské praxe, včetně Cross Compliance a dodržování zásad welfare v chovu skotu, včetně legislativy  aj.

V průběhu svých 47 let trvající vědecko-výzkumné práce, jsem vydal několik desítek vědeckých prací,  několik stovek odborných prací a příspěvků v tuzemských, ale i zahraničních  odborných časopisech (Náš Chov, Agromagazín, Zemědělec,Landbau,  apod.), řadu knižních publikací, metodických příruček, Metodických listů apod. S chovatelskou praxí jsem trvale velmi úzce spojen a považuji si to za čest! Z praxe by se měl totiž učit každý výzkumník, protože především tam je zdroj pro tvorbu otázek k řešení. Kvalitní výzkum musí být vždycky spojen s relevantními otázkami. A umět se ptát- je umění!

V roce 2008 mě bylo uděleno Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně prestižní zootechnické ocenění – Tauferova medaile. Této, si z té plejády získaných ocenění, vážím nejvíce. Ale nejvíce si vážím přátelství svých bývalých kolegů a přátel z chovatelské, projektové i pedagogické praxe, kteří  nemají klapky na očích!