Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam publikací zařazených do evidence RIV od r.2001 do r.2008, t.j. za dobu mého působení ve VÚŽV Uhříněves

URBAN, F., DOLEŽAL, O. & KUDRNA, V. Chov černostrakatého skotu v České republice. In Chov

černostrakatého skotu v České republice. Praha: ÚZPI, 2001, s. 5-48.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Chyby a omyly při rekonstrukcích kravínů: Příklad nepovedeného projektu

povedených projektantů.. Zemědělec, 2001, roč. IX, č. 1-2, s. 21-21.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Chyby a omyly při rekonstrukcích kravínů: Nízký rovný podhled a spádové podlahy

není ta správná kombinace. Zemědělec, 2001, roč. IX, č. 4, s. 17-17.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Chyby a omyly při rekonstrukcích kravínů: Střet názorů na střídavé cik-cak boxy.

Zemědělec, 2001, roč. IX, č. 7, s. 18-18.

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Chyby a omyly při rekonstrukcích kravínů: Ohlasy chovatelů i projektantů na náš

seriál. Zemědělec, 2001, roč. IX, č. 10, s. 21-21.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Chyby a omyly při rekonstrukcích kravínů: Nedostatky které se vyskytují nejčastěji.

Zemědělec, 2001, roč. IX, č. 15, s. 21-21.

DOLEŽAL, O. 18 připomenutí pro zlepšení chovného prostředí při ustájení krav. Agromagazín, 2001, roč. 2, č. 4,

s. 49-52.

 

DOLEŽAL, O. & GREGORIADESOVÁ, J. Aktuální poznatky z víceúčelového a utomatizovaného dojení (1.,část).

Agromagazín, 2001, roč. 2, č. 5, s. 49-51.

DOLEŽAL, O. Je libo se podrbat aneb Prostředek pro zvýšení pohody krav. Farmář, 2001, roč. 7, č. 1, s. 66-66.

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Chyby a omyly při rekonstrukcích ravínů.,Koncentrační tábory pro krávy.,.

Zemědělec, 2001, roč. IX, č. 21, s. 20-20.

KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I., DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Ochlazování skotu při vysokých teplotách prostředí Praha

Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2001, 21 s. ISBN 80-86454-15-0

 

KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I., KOUBKOVÁ, M., FLUSSER, J. & DOLEŽAL, O. Effect of postmilking teat disinfecting on teat skin temperature status. In Physiological and Technical Aspects of Machine Milking. Nitra: ICAR, 2001, s.

219-223.

 

 

KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P., KOUBKOVÁ, M., FLUSSER, J. & DOLEŽAL, O. Effect of old and new rubber liners on teats evaluated by thermographic method. In Physiological and Technical Aspects of Machine Milking. Nitra:

ICAR, 2001, s. 213-217.

 

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Chyby a omyly při rekonstrukcích vazných kravínů na volné stáje pro dojnice Praha

Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2001, 0 s. ISBN 80-86454-13-4

 

DOLEŽAL, O. & GREGORIADESOVÁ, J. Aktuální poznatky z vícečetného a automatizovaného dojení (2., část).

Agromagazín, 2001, roč. 2, č. 6, s. 45-48.

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Chyby a omyly při rekonstrukcích kravínů: Kombinace boxové lože versus ploché

není nejlepší variantou.,. Zemědělec, 2001, roč. IX, č. 31, s. 20-20.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Volné porodny krav. Skupinové nebo individuální porodní kotce ?. Náš chov, 2001,

roč. LXI, č. 9, s. 1-10.

KOUBKOVÁ, M., KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P., HARTLOVÁ, H., FLUSSER, I. & DOLEŽAL, O. Vliv evaporačního ochlazování na biochemické ukazatele vysokoprodukčních dojnic. In Ochrana zvířat a welfare. Brno:

Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001, s. 75-78.

 

 

 

KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P., KOUBKOVÁ, M., FLUSSER, J. & DOLEŽAL, O. Thermographic evaluation of dairy cow thermal comfort in barn with natural ventilation. In Biotechnologie 2001. Sborník přednášek.. České

Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001, s. 120.

 

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Nové stáje pro dojnice (I. část). Tech magazín, 2001, roč. 2, č. 10, s. 1-4.

KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P., KOUBKOVÁ, M., FLUSSER, J. & DOLEŽAL, O. Vliv stavebně dispozičního řešení stáje na tepelnou pohodu dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2001. Brno: Veterinární a farmaceutická

univerzita, 2001, s. 41-43.

 

 

KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P., KOUBKOVÁ, M., FLUSSER, J. & DOLEŽAL, O. Výběr parametrů pro hodnocení tepelného stresu u vysokoprodukčních dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2001. Brno: Veterinární

a farmaceutická univerzita, 2001, s. 48-51.

 

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Nové stáje pro dojnice (II. část). Tech magazín, 2001, roč. 2, č. 11, s. 18-19.

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Aby nás rekonstrukce stájí nezklamaly. Zemědělský týdeník, 2001, roč. IV, č. listopad,

s. II-III.

 

DOLEŽAL, O., GREGORIADESOVÁ, J., KNÍŽKOVÁ, I., ČERNÁ, D., KVAPILÍK, J. & kol. Odchov telat ve 222

otázkách a odpovědích Praha: Agrospoj, 2001, 138 s. ISBN

 

KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I., KOUBKOVÁ, M., FLUSSER, J. & DOLEŽAL, O. Effect of machine milking on dairy cow welfare evaluated by thermographic method. In Biotechnologie 2001. České Budějovice: Jihočeská univerzita,

2001, s. 118.

 

 

DOLEŽAL, O. & BÍLEK, M. Světelná pohoda ve stájích pro dojnice., Preferenční testace.,. In Ochrana zvířat a

welfare. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001, s. 40-43.

 

DOLEŽAL, O. Polohy a fixace skotu. In Základy péče o paznehty. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita,

2001, s. 15-16.

 

DOLEŽAL, O. Chyby a omyly při rekonstrukcích vazných kravínů. In Produkce mléka na Hané 2001. Olomouc:

Okresní agrární komora, 2001, s. 1-10.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Výstavba, dispoziční uspořádání a návaznosti dojíren v otázkách a odpovědích - 1.

Část. Agromagazín, 2002, roč. 3, č. 1, s. 62-64.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Výstavba, dispoziční uspořádání a návaznosti dojíren v otázkách a odpovědích - 2.

Část. Agromagazín, 2002, roč. 3, č. 2, s. 82-84.

 

DOLEŽAL, O. Přednosti a nevýhody pískové podestýlky v bezstelivových stájích pro dojnice. Farmář, 2002, roč.

8, č. 6, s. 30-32.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Nová řešení dojíren pro vysokoužitkové dojnice. Zemědělský týdeník, 2002, roč. V, č.

31, s. 12-13.

KOUBKOVÁ, M., KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P., HARTLOVÁ, H., FLUSSER, I. & DOLEŽAL, O. Influence of high

environmental temperatures and evaporative cooling on some physiological, hematological and biochemical

parameters in high-yielding dairy cows. Czech Journal of Animal Science, 2002, roč. 47, s. 309-318.

 

 

KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I., KOUBKOVÁ, M., FLUSSER, J. & DOLEŽAL, O. Jiný pohled na sání telat. In Ochrana zvířat

a welfare 2002. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2002, s. 133-135.

 

BÍLEK, M., DOLEŽAL, O., DOLEJŠ, J. & TOUFAR, O. Welfare ve stájích pro skot Praha: ÚZPI, 2002, 32 s. ISBN 80-

7271-112-1

 

DOLEŽAL, O., BÍLEK, M., ČERNÁ, D., DOLEJŠ, J., GREGORIADESOVÁ, J., KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P. & TOUFAR, O.

Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2002,

129 s. ISBN 80-86454-23-1

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Zlepšováním životního prostředí k úspěšnému chovu. Zemědělec, 2002, roč. 5, č. 44,

s. 14-15.

FRELICH, J. & DOLEŽAL, O. Technologie chovu dojnic. In Chov skotu. České Budějovice: Jihočeská univerzita,

2002, s. 183-205.

WINNICKI, S., OLECHNOWITZ, J. & DOLEŽAL, O. Doic krowy dwu-czy trzykrotnie. Wies Jutra, 2002, roč. 52, č.

11, s. 40-41.

 

 

 

DOLEŽAL, O. & BÍLEK, J. Welfare v chovu dojnic. In Chov a šlechtění skotu pro konkurenceschopnou výrobu a

obhospodařování drnového fondu. Šumperk: VÚCHS, s.r.o., 2002, s. 20-24.

 

KNÍŽKOVÁ, I., KUNC, P., KOUBKOVÁ, M., FLUSSER, J. & DOLEŽAL, O. Evaluation of naturally ventiled dairy barn

management by a thermographic method. Livestock Production Science, 2002, roč. 77, s. 349-353.

 

DOLEŽAL, O. Technologie chovu skotu. In Chov hospodářských zvířat. České Budějovice: Jihočeská univerzita,

2002, s. 19-26.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Několik poznámek k rekonstrukcím a nové výstavbě kravínů. Náš chov, 2003, roč.

63, č. 9, s. 1-3.

 

BÍLEK, M. & DOLEŽAL, O. Analýza produkcí úrovně a chovného prostředí na mléčných farmách ČR. Náš chov,

2003, roč. 63, č. 10, s. 24-26.

 

DOLEŽAL, O., BÍLEK, M. & DOLEJŠ, J. Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu. Praha Uhříněves:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2004, 70 s. ISBN 80-86454-51-7

 

KUNC, P. & DOLEŽAL, O. Technické metody zmírňování tepelného stresu. In Tepelný stres u skotu - taktika a

strategie chovu. Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2004, s. 41-44.

 

DOLEŽAL, O. Deset otázek a odpovědí o bezstelivovém ustájení skotu. Náš chov, 2005, roč. 65, č. 9, s. P4-P5.

DOLEŽAL, O. & GREGORIADESOVÁ, J.. Zchlazená napájecí voda - lék na tepelný stres u krav. Náš chov, 2006,

roč. 66, č. 7, s. 22-23.

 

DOLEŽAL, O., DOLEJŠ, J. & ČERNÁ, D. Osvětlením stájí k produkci. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 8, s. 50-56.

DOLEŽAL, O. & NĚMEČKOVÁ, J. Zdraví vysokoužitkových dojnic je podmíněno chovatelem. Náš chov, 2006, roč.

66, č. 9, s. 69-72.

 

DOLEŽAL, O. & ČERNÁ, D. Světlo ve stájích a dojírnách. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2006.

DOLEŽAL, O., NĚMEČKOVÁ, J. & KNÍŽEK, J. Přihrnování krmiva - četnost, efekty. Metodika, Praha Uhříněves:

VÚŽV, v.v.i., 2006.

 

DOLEŽAL, O. & BEČKOVÁ, I. Kde hledat zdroje ke snížení produkčních nákladů na mléko?. Náš chov, 2007, roč.

67, č. 2, s. 53-56.

 

DOLEŽAL, O. Péče o novorozené tele. Náš chov, 2007, roč. 67, č. 9, s. 26-31.

DOLEŽAL, O. Požadavky na ustájení a odchov telat. Náš chov, 2007, roč. 67, č. 9, s. 76-80.

DOLEŽAL, O., BEČKOVÁ, I., STANĚK, S. & DOSTÁLOVÁ, A. Zemědělský poradce ve stáji. I. Dojnice. Metodika,

Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.

 

DOLEŽAL, O. & PRŮŠOVÁ, V. Preferenční testace užití předpožlabnicového schůdku. Náš chov, 2007, roč. 67, č.

11, s. 24-25.

 

DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Audit volných boxových stájí pro dojnice z hlediska welfare a chovného komfortu.

Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.

MACHÁLEK, A., VEGRICHT, J., AMBROŽ, P. & DOLEŽAL, O. Postup při nastavení podtlaku při dojení

vysokoužitkových dojnic. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.

 

 

DOLEŽAL, O. Kulhání krav - audit stáda. Metodika, Praha Uhříněves: VÚŽV, v.v.i., 2007.

DOLEŽAL, O., STANĚK, S. & BEČKOVÁ, I. Zemědělský poradce ve stáji II. Telata. Metodika, Praha: VÚŽV, v.v.i.,

2008.

 

DOLEŽAL, O. & STANĚK, S. Oddělené ustájení prvotelek - možnost, či nutnost?. Náš chov, 2008, roč. 68, č. 12,

s. 23-26.

 

STANĚK, S. & DOLEŽAL, O. Metody intenzivního výkrmu skotu - technologie a technika ustájení. Metodika,

Ministerstvo zemědělství ČR Praha: VÚŽV, v.v.i., 2008.